Sèrie E

La Sèrie E és ràpida i fàcil de manipular i ofereix solucions elegants tant per a discursos com per a música o reforç distribuït amb un rendiment impressionant en aplicacions independents, de rang complet, penjades o en trípode, com ara surround, delay i fill, fins i tot com a monitors d’escenari.

Tots junts, els coaxials E4, E5, E6, E8 i E12/E12-D formen una sèrie de productes de d&b tan variada com versàtil. Les caixes, lleugeres i amb una forma funcional, i els seus accessoris a mida es poden implementar horitzontalment o verticalment per aportar més flexibilitat.

Amb un disseny ultracompacte i una depurada escala de formats, a més d’uns nivells destacables de sortida i rendiment, el conjunt de la sèrie E ofereix resposta a un ampli espectre de requisits de producció.

Dos subwoofers específics i amb una mida compacte similar ofereixen una extensió de greus considerable per a tots els altaveus de la Sèrie E.